• Αγελάδες Simmental

Μοσχίδες Γερμανίας φυλής Simmental

Ζωντανό βάρος 600kg περίπου.

Η γαλακτοπαραγωγή της μητέρας κυμαίνεται μεταξύ 6000 και 9000 λίτρα στο σύνολο της γαλακτικής περιόδου.

Ελάχιστη περιεκτικότητα Λίπους 4,0%.

Ελάχιστη περιεκτικότητα Πρωτεΐνης 4,4%

Ο πατέρας έχει υποστεί απογονικό έλεγχο με δείκτη αποδόσεων θετικό.

© Copyright 2016 - Westfalia Technologies S.A. All Rights Reserved.