Αυτόματo, αρμεκτικό ρομποτικό σύστημα Monobox

Το Monobox είναι ένα αυτόματο ρομποτικό σύστημα αρμεγής. Η τοποθέτηση των θηλάστρων γίνεται αυτόματα από το ρομποτικό βραχίονα του συστήματος και ακολουθεί ο αυτόματος καθαρισμός των μαστών χωρίς να απαιτείται η παρουσία αρμεκτή.

Το Monobox δεν απαιτεί σταθερούς χρόνους αρμεγής. Με τη χρήση του μπορεί να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα όσον αφορά την ανάπτυξη της κτηνοτροφικής μονάδας αλλά και της διαχείρισης του προσωπικού χρόνου του κτηνοτρόφου. Το Monobox δεν είναι απλά ένα αρμεκτήριο, αλλά είναι η καρδιά ενός αυτόματου ρομποτικού “αρμεκτικού κέντρου”. Καθώς τα ζώα επιλέγουν μόνα τους την ώρα της αρμεγής τους, ο κτηνοτρόφος έχει πλέον τη δυνατότητα να ασχοληθεί με άλλες σημαντικές εργασίες διαχείρισης της μονάδας του, εργασίες για τις οποίες δεν υπήρχε χρόνος μέχρι τώρα.

© Copyright 2016 - Westfalia Technologies S.A. All Rights Reserved.