Αποτελεσματικός και εύκολος καθαρισμός

Οτιδήποτε και αν χρειαστείτε για να κρατήσετε την υγιεινή των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεών σας σε πολύ υψηλά επίπεδα, η Westfalia – GEA Farm Technologies σας το προσφέρει, με τα καλύτερα και πιο αξιόπιστα καθαριστικά υγρά.

Η υγιεινή στην κτηνοτροφική εγκατάσταση παίζει τον ουσιαστικότερο ρόλο στην υγεία των ζώων και την υψηλή ποιότητα του γάλακτος που παράγετε. Η χρησιμοποίηση όξινων και αλκαλικών καθαριστικών υγρών, μετά από κάθε αρμεγή, εγγυάται τον βαθύ καθαρισμό και απολύμανση όλου του εξοπλισμού, που έρχεται σε επαφή με το γάλα.

CircoSuper 

Η σειρά καθαριστικών CircoSuper είναι η πλέον δοκιμασμένη στον κόσμο και
παρέχει
υψηλή απολυμαντική ικανότητα πιστοποιημένη κατά ΕΝ 1276 και ΕΝ 13697. Η σύνθεση των καθαριστικών εγγυάται την απομάκρυνση του συνόλου των αλάτων και των ρύπων από το αρμεκτήριο μας, χωρίς
να καταστρέφει ευαίσθητα υλικά, όπως τα σιλικονούχα θήλαστρα. Η πυκνότητα τους είναι η μεγαλύτερη της αγοράς και η οικονομία που προσφέρουν, λόγω της μειωμένης κατανάλωσης ασύγκριτη. Τα καθαριστικά
CircoSuper αποτελούν εξειδικευμένη λύση για την κτηνοτροφική εγκατάσταση και δεν αποτελούν γενικό καθαριστικό, όπως πολλά που κυκλοφορούν στην αγορά.

CircoXtra

Το CircoXtra αποτελεί μια δραστική καθαριστική σκόνη (μικρόκοκκοι), που την χρησιμοποιούμε για να εξυγιάνουμε το αρμεκτήριό μας, σε συνδυασμό με τα αυτόματα πλυντήρια της Westfalia – GEA Farm Technologies. Ο καθαρισμός με την εφαρμογή σκόνης CircoXtra αποσκοπεί στον μηδενισμό των ρύπων και του μικροβιακού φορτίου από το δίκτυο σωληνώσεων και τις παγολεκάνες. Εφαρμόζεται περιστασιακά και είναι ένα προληπτικό μέσο για την απρόσκοπτη λειτουργία του αρμεκτηρίου.

Αξιόπιστος, χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης καθαρισμός

TurboStar, CompassPlus ή SineTherm: τα αυτόματα συστήματα καθαρισμού GEA Farm Technologies εγγυώνται υψηλή αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία, οδηγώντας σε άμεσο κέρδος και κορυφαία ποιότητα γάλακτος.

© Copyright 2016 - Westfalia Technologies S.A. All Rights Reserved.