Μοσχίδες φυλής HOLSTEIN βόρειας Γερμανίας

Ζωντανό βάρος 500kg περίπου.

Ύψος γαλακτοπαραγωγής πρώτης περιόδου κατ’ ελάχιστον 6500kg / 305 ημέρες.

Έγκυες 7 μηνών περίπου.

Γαλακτοπαραγωγή μητέρας όλων των περιόδων κατά μέσο όρο άνω των 7500kg / 305 ημέρες, με ελάχιστη λιποπεριεκτικότητα άνω των 3,7%.

Ο πατέρας έχει υποστεί απογονικό έλεγχο με δείκτη αποδόσεων θετικό.

© Copyright 2016 - Westfalia Technologies S.A. All Rights Reserved.