Πρόγραμμα ηλεκτρονικής διαχείρισης και εκτροφής κοπαδιού μέσω Η/Υ

Το DairyPlan C21 είναι ένα πλήρες λογισμικό ηλεκτρονικής διαχείρισης κοπαδιού. Είναι πλήρως μεταφρασμένο στα ελληνικά και εγκαθίσταται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η χρήση του προγράμματος είναι απλή και δεν απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών. Βασίζεται στη λογική των πρόσθετων λειτουργιών και έτσι μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε φάρμα ανάλογα με το μέγεθος και τις ανάγκες της, μειώνοντας σημαντικά το κόστος απόκτησης. Συνδέεται με τα συστήματα αρμεκτηρίου, ηλεκτρονικής αναγνώρισης ζώων, πορτών διαλογής και Box διατροφής.

Το σύστημα DairyPlan C21 μπορεί να υποστηρίξει τις εξής λειτουργίες:

 • Υποστήριξη για αγελάδες, πρόβατα, κατσίκια και βουβάλια
 • Τήρηση γενεαλογικών βιβλίων
 • Γαλακτομέτρηση κάθε ζώου ξεχωριστά και καταγραφή της στην καρτέλα του ζώου
 • Τήρηση και επεξεργασία στοιχείων γαλακτοπαραγωγής και γαλακτικής περιόδου
 • Υποστήριξη μέχρι 99 διαφορετικών ομάδων ζώων
 • Καταγραφή και αποθήκευση στοιχείων γάλακτος (ποσότητα, ταχύτητα ροής, χρόνος αρμεγής κ.λπ.)
 • Ανίχνευση οίστρου και διαχείριση αναπαραγωγής
 • Τήρηση ιατρικού ιστορικού ζώου
 • Ανίχνευση κλινικής μαστίτιδας
 • Διαχείριση μοσχίδων
 • Διαχείριση αυτόματης διατροφής ζώων μέσω box διατροφής (προαιρετικά)
 • Αυτόματος υπολογισμός ημερήσιας ποσότητας τροφής (μέχρι 20 διαφορετικά σιτηρέσια – για γαλακτοπαραγωγή, μοσχάρια, μοσχίδες για πάχυνση κ.λπ.)
 • Διαφορετικό πρόγραμμα διατροφής ανάλογα με την περίοδο που βρίσκεται το ζώο ή με βάση την γαλακτοπαραγωγή του.
 • Υποστήριξη 3 διαφορετικών ειδών τροφής ανά τροφοδόχο (βασικό μείγμα, πρωτεϊνη, άλατα, βιταμίνες κ.λπ.)
 • Υποστήριξη γαλουχίας μοσχαριών (προαιρετικά)
 • Τήρηση ημερολογίου αγελάδων
 • Δυνατότητα προβλέψεων μελλοντικής εξέλιξης κοπαδιού
 • Δημιουργία, έκδοση και εκτύπωση αναφορών απόδοση

Πλεονεκτήματα με μια ματιά

 • Συνολική διαχείριση όλων των κτηνοτροφικών συστήματων του στάβλου (αρμεγής, διατροφής, διαλογής, ανίχνευσης οίστρου και μαστίτιδας κ.λπ.)
 • Κεντρική διαχείριση κοπαδιού με όλα τα στοιχεία των ζώων
 • Διαχείριση σε πολλαπλά επίπεδα (αναπαραγωγής, υγείας, διατροφής, αρμεγής)
 • Εκτιμήσεις και υπολογισμοί με γραφικές απεικονίσεις, αναφορές και πίνακες
© Copyright 2016 - Westfalia Technologies S.A. All Rights Reserved.